Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ          PÖRSSITIEDOTE          2.11.2016 klo 15.30
 

Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 2.11.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan SEB Investment Management AB:n suora omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan SEB:n Luxemburgin rahastoyhtiöstä tulee 2.11. osa SEB:n ruotsalaista rahastoyhtiötä, SEB Investment Management AB:ta. Tämän seurauksena omistusosuuksista, joista aiemmin kukin rahastoyhtiö tiedotti itse valvoville viranomaisille, tiedotetaan vastaisuudessa yksinomaan SEB Investment Management AB:n toimesta. Uudesta organisaatiosta johtuen ilmoituksia annetaan tavallista enemmän marraskuun alussa kun omistusosuudet yhdistetään. Näin ollen, kyseessä on seuraus uudesta organisaatiosta, eikä aktiivisen investointipäätöksen lopputulos. 

2.11.2016 SEB Investment Management AB:n omistus on 1 020 300 osaketta, joka vastaa 8,58 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.
 

Vantaalla, 2.11.2016

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
Talousjohtaja
 

Lisätietoja:
Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.