Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 19.2.2018 klo 13:15

Exel Composites Oyj on 19.2.2018 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan.

Danske Bank A/S:n omistus on 16.2.2018 tehtyjen osakekauppojen johdosta 580 145 osaketta, joka vastaa 4,88 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 19.2.2018

Exel Composites Oyj