Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – – 22.9.2021 – klo 09.00

Exel Composites Oyj on 21.9.2021 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahaston omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosentin rajan.

OP-Rahastoyhtiöt Oy:n hallinnoiman OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahaston omistus on 17.9.2021 tehtyjen osakekauppojen johdosta 590 119 osaketta, joka vastaa 4,96 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Tietoja liputusvelvollisesta

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä
OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 %
OP-Suomi Mikroyhtiöt-sijoitusrahasto 3,53 %
OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahasto 4,96 %

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on 8,49 % 17.9.2021.

Vantaalla, 22.9.2021

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
T alousjohtaja

Downloads

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta