Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 19.5.2017 klo 16:10

Exel Composites Oyj on 19.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Handelsbanken Fonder AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Handelsbanken Fonder AB:n omistus on 18.5.2017 tehtyjen osakekauppojen johdosta 667 000 osaketta, joka vastaa 5,61 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 19.5.2017

Exel Composites Oyj

Mikko Kettunen
Talousjohtaja