Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  10.6.2014 klo 14.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

Exel Composites Oyj (Y-tunnus 1067292-7) on tänään 10.6.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen (Y-tunnus 0743962-2) yhteenlaskettu omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 9.6.2014 tehtyjen osakekauppojen seurauksena ylittänyt 5 prosentin rajan. 

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien OP-Suomi Pienyhtiöt –sijoitusrahaston ja OP-Delta –sijoitusrahaston yhteenlaskettu omistusosuus on noussut 889.551 osakkeeseen, joka vastaa 7,48 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta OP-Rahastoyhtiö Oy:n sisällä jakautuu seuraavasti:

OP-Suomi Pienyhtiöt –sijoitusrahasto          589.551 kpl eli 4,96 %
OP-Delta –sijoitusrahasto                            300.000 kpl eli 2,52 %
YHTEENSÄ                                                  889.551 kpl eli 7,48 %

Mäntyharjulla 10.6.2014
  

EXEL COMPOSITES OYJ
  
Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.