Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 5.4.2019 klo 15:30

Exel Composites Oyj on 5.4.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Lannebo Fonder AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan.

Lannebo Fonder AB:n omistus on 4.4.2019 tehtyjen osakekauppojen johdosta 594 791 osaketta, joka vastaa 4,99 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 5.4.2019

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
Talousjohtaja