Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 6.5.2019 klo 12:50

Exel Composites Oyj on 6.5.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Lazard Freres Gestion SAS:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Lazard Freres Gestion SAS:n omistus on 3.5.2019 tehtyjen osakekauppojen johdosta 618 085 osaketta, joka vastaa 5,20 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 6.5.2019

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
Talousjohtaja