Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 12.5.2017 klo 15:00

Exel Composites Oyj on 12.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan SEB Investment Management AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan.

SEB Investment Management AB:n omistus on 11.5.2017 tehtyjen osakekauppojen johdosta 392 000 osaketta, joka vastaa 3,29 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 12.5.2017

Exel Composites Oyj

Mikko Kettunen
Talousjohtaja