Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 7.6.2017 klo 12:30

Exel Composites Oyj on 7.6.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Danske Bank A/S:n omistus on 6.6.2017 tehtyjen osakekauppojen johdosta 603 658 osaketta, joka vastaa 5,07 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 7.6.2017

Exel Composites Oyj

Mikko Kettunen
Talousjohtaja