Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 4.5.2017 klo 17:45

Exel Composites Oyj on 4.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Taaleri Oyj:ltä, jonka mukaan sen hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka-rahaston omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka-rahaston omistus on 4.5.2017 tehtyjen osakekauppojen johdosta 600 000 osaketta, joka vastaa 5,04 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 4.5.2017

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
Talousjohtaja