Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  10.6.2014 klo 11.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

Exel Composites Oyj (y-tunnus 1067292-7) on tänään 10.6.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin (kaupparekisteritunnus 0145065-2) omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. 

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin omistus on 9.6.2014 tehtyjen osakekauppojen johdosta 847.098 osaketta, joka vastaa 7,12 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

 

Mäntyharjulla 10.6.2014

EXEL COMPOSITES OYJ   


Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

  

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.