Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ          PÖRSSITIEDOTE          10.2.2017 klo 18:15

Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

 

Exel Composites Oyj on 10.2.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Försäkrings Ab Alandian välillinen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan.

Försäkrings Ab Alandian välillinen omistus on 10.2.2017 tehtyjen osakekauppojen johdosta 537 987 osaketta, joka vastaa 4,5 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Försäkrings Ab Alandian omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta jakautuu yhtiön sisällä Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian, Pensions-Alandian ja Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandian kesken.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

  

Vantaalla, 10.2.2017

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
Talousjohtaja

 

Lisätietoja:
Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.