Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB on vähentänyt omistustaan Exel Composites Oyj:ssä

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  25.11.2013 klo 9.00
 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB on vähentänyt omistustaan Exel Composites Oyj:ssä

Exel Composites Oyj (Y-tunnus 1067292-7) on tänään 25.11.2013 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Nordstjernan AB:n (kaupparekisteritunnus 556000-1421) omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 25 prosentin rajan.

Nordstjernan AB:n omistus on 22.11.2013 tehtyjen osakekauppojen johdosta laskenut 3.496.506 osakkeesta (29,4 prosenttia) 2.656.506 osakkeeseen, joka vastaa 22,3 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

 

Vantaalla 25.11.2013

  

EXEL COMPOSITES OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.