Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Evli Pankki Oyj:n välillinen omistus Exel Composites Oyj:ssä on alittanut 5 prosentin rajan

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  20.5.2015 klo 11.40

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Evli Pankki Oyj:n välillinen omistus Exel Composites Oyj:ssä on alittanut 5 prosentin rajan

Exel Composites Oyj (y-tunnus 1067292-7) on tänään 20.5.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Evli Pankki Oyj:n (y-tunnus 0533755-0) välillinen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan. 

Evli Pankki Oyj:n omistus on 19.5.2015 tehtyjen osakekauppojen johdosta 504.786 osaketta, joka vastaa 4,24 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta Evli Pankki Oyj:n omistaman Evli Rahastoyhtiö Oy:n sisällä jakautuu seuraavasti:

Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt          278.500 kpl eli 2,34 %
Sijoitusrahasto Evli Suomi Select                226.286 kpl eli 1,90 %
YHTEENSÄ                                                 504.786 kpl eli 4,24 %

   

Vantaalla 20.5.2015

 

Exel Composites Oyj

Riku Kytömäki
toimitusjohtaja


 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj, puh. 050 3477 462 tai email mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla.