ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE     20.5.2011 klo 17.10     1 (1)

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

 

Tänään saamamme tiedon mukaan Veikko Laine Oy:n (kaupparekisteritunnus 0110592-0) osuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5 prosenttia 20.5.2011.

 

Ennen transaktiota Veikko Laine Oy:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta oli 595.796 osaketta eli 5,95 prosenttia. Transaktion jälkeen Veikko Laine Oy:n omistusosuus on 395.796 osaketta eli 3,33 prosenttia.

 

 

Vantaalla 20.5.2011

 

 

 

Exel Composites Oyj           Vesa Korpimies

Hallitus                                  toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

Downloads

PDF