Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus

EXEL COMPOSITES OYJ  PÖRSSITIEDOTE  8.12.2009 klo 15.15
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

4.12.2009 saamamme tiedon mukaan Evli-konsernin osuus Exel Composites Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 5 prosenttia. 

Evli-konserniin kuuluvien Evli Rahastoyhtiö Oy:n (Y-tunnus 0744659-0) ja Evli
II Rahastoyhtiö Oy:n (Y-tunnus 0906173-1, ent. Carnegie Rahastoyhtiö Oy)
hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Exel Composites Oyj:stä
oli 5,61 prosenttia 3.12.2009. 

Omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakepääomasta Evli-konsernin sisällä
jakaantui seuraavasti 3.12.2009: 

Evli Pankki Oyj
Osakkeiden kpl määrä: 0
Osuus osakepääomasta: 0 %
Osuus äänimäärästä: 0 %

Evli Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot
Osakkeiden kpl määrä: 319 780
Osuus osakepääomasta: 2,67 %
Osuus äänimäärästä: 2,67 %

Evli II Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot
Osakkeiden kpl määrä: 347 494
Osuus osakepääomasta: 2,93 %
Osuus äänimäärästä: 2,93 %Vantaalla 8.12.2009


EXEL COMPOSITES OYJ


Vesa Korpimies
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai
email vesa.korpimies@exelcomposites.com 
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598
9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com 


EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee,
valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin
sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja
se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin. 

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen
perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu-
ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja
tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel
Compositesin toiminnassa. 

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden
sarjassa.