Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myynyt kaikki omistamansa Exel Composites Oyj:n osakkeet

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  7.5.2014 klo 18.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myynyt kaikki omistamansa Exel Composites Oyj:n osakkeet

Exel Composites Oyj (y-tunnus 1067292-7) on tänään 7.5.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus 0107638-1) on 7.5.2014 toteutuneella osakekaupalla myynyt kaikki omistamansa 639.400 Exel Composites Oyj:n osaketta, mikä vastasi 5,37 prosenttia Exel Composites Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

 

Vantaalla 7.5.2014

 

EXEL COMPOSITES OYJ
 


Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

   

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

   

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.