Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 8.5.2017 klo 12:30

Exel Composites Oyj on 8.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Oyj:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan.

Nordea Funds Oyj:n omistus on 4.5.2017 tehtyjen osakekauppojen johdosta 573 138 osaketta, joka vastaa 4,82 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 8.5.2017

Exel Composites Oyj

Mikko Kettunen
Talousjohtaja