Liputusilmoitus: Swedbank Robur Fonder AB:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  13.3.2015 klo 19.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Swedbank Robur Fonder AB:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

Exel Composites Oyj (y-tunnus 1067292-7) on tänään 13.3.2015 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Swedbank Robur Fonder AB:n (rekisteritunnus 556198-0128) omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. 

Swedbank Robur Fonder AB:n omistus on 12.3.2015 tehtyjen osakekauppojen johdosta 703.054 osaketta, joka vastaa 5,91 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

 

Vantaalla 13.3.2015
 

EXEL COMPOSITES OYJ


Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.