Join the team in Belgium

Versterk ons team in België

Welcome to Oudenaarde / Welkom in Oudenaarde

Located in Oudenaarde, we manufacture composites for customers in several different applications, such strong and insulating window and door profiles, or lightweight panels that help public buses save energy. The business unit in Oudenaarde is part of Exel’s global network of manufacturing, R&D, and composite solutions development.

Gelegen in Oudenaarde, produceren we composieten voor klanten in verschillende toepassingen, zoals sterke en isolerende raam-en deurprofielen, of lichtgewicht panelen die bussen voor openbaar vervoer helpen energie te besparen. De vestiging in Oudenaarde maakt deel uit van Exel’s wereldwijde netwerk van productie, R&D en ontwikkeling van composietoplossingen.

We solve challenges and save resources with composites / We lossen uitdagingen op en besparen middelen door composieten

Exel purpose and vision landscape 2020-11-26

Reasons to join our team / Redenen om ons team te komen versterken

Why work for Exel Composites?

Be part of a global team to help our customers solve challenges and save resources with composites. Our solutions help customers save energy and improve efficiencies.

  • Work with forward thinking composite materials
  • Be part of a global organization
  • Take advantage of opportunities for growth and expand your career

Waarom werken bij Exel Composites?

Maak deel uit van een wereldwijd team om onze klanten te helpen uitdagingen op te lossen en middelen te besparen met composieten. Onze oplossingen helpen klanten energie te besparen en de efficiëntie te verbeteren.

  • Werk met vooruitstrevende composietmaterialen
  • Maak deel uit van een wereldwijde organisatie
  • Benut je groeimogelijkheden en breidt je carrière uit

Send an open application / Stuur een open sollicitatie

We are happy to receive open applications. Please send your CV and a cover letter (both as PDF files) to jobs.be@exelcomposites.com.

We ontvangen graag een open sollicitatie. Stuur dan je CV en een begeleidende brief (beide als pdf-bestand) naar
jobs.be@exelcomposites.com.