Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 7.6.2019 klo 14:30

Exel Composites Oyj on 6.6.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahaston omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

OP-Rahastoyhtiöt Oy:n hallinnoiman OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahaston omistus on 5.6.2019 tehtyjen osakekauppojen johdosta 598 259 osaketta, joka vastaa 5,03 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Tietoja liputusvelvollisesta

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä
OP-Rahastoyhtiö Oy 0,00 %
OP-Suomi Mikroyhtiöt-sijoitusrahasto 1,68 %
OP-Suomi-sijoitusrahasto 2,25 %
OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahasto 5,03 %

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen kokonaisomistusosuus on 8,96 % 5.6.2019.

Vantaalla, 7.6.2019

Exel Composites Oyj
Mikko Kettunen
Talousjohtaja