Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 22.11.2019 klo 15:30

Exel Composites Oyj on 22.11.2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n välillinen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan.

Danske Bank A/S:n välillinen omistus on 21.11.2019 tehtyjen osakekauppojen jälkeen 811 650 osaketta, joka vastaa 6,82 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Vantaalla, 22.11.2019

Exel Composites Oyj

Mikko Kettunen
Talousjohtaja

Downloads

Release