Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordea Funds Oy:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  8.5.2014 klo 10.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordea Funds Oy:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

Exel Composites Oyj (y-tunnus 1067292-7) on tänään 8.5.2014 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Oy:n (y-tunnus 1737785-9) omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. 

Nordea Funds Oy:n omistus on 7.5.2014 tehtyjen osakekauppojen jälkeen 805.912 osaketta, joka vastaa 6,77 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

 

Vantaalla 8.5.2014

 

EXEL COMPOSITES OYJ
  
Riku Kytömäki
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.