Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE  9.1.2009   klo 10.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS 

Exel Oyj on vastaanottanut liitteenä olevan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
pykälän mukaisen Exel Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Veikko Laine
Oy:ltä. 

Vantaalla 9.1.2009 

Exel Oyj


Vesa Korpimies
toimitusjohtaja 

LISÄTIETOJA: 
Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, puh. 050 590 6754 tai email
vesa.korpimies@exel.net 
Talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi


LIITE
Veikko Laine Oy:n liputusilmoitus


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net 


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Veikko Laine Oy:n osuus Exel Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä
on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). 

Arvoperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme
Finanssivalvonnalle ja Exel Oyj:lle seuraavaa: 

1. Kohdeyhtiön nimi
Exel Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste
Osakekaupat, jotka tehtiin eilen 8.1.2009.

3. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut
8.1.2009 

4. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta
Veikko Laine Oy omistaa nyt Exel Oyj:n osakkeita seuraavasti:
Kappalemäärä: 618 896
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä: 5,2 %
Osuus äänimäärästä: 5,2 %

Exel Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 11 896 843 osaketta joilla on ääniä
yhteensä 11 896 843 kappaletta. 

5. Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus
Veikko Laine Oy, y-tunnus 0110592-0
EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. 

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.