Media

                                                                            

Yhteystiedot

Merja Pyykkö
Marketing Manager
merja.pyykko@exelcomposites.com
+358-(0)50 590 3253

Noora Koikkalainen
Investor Relations Manager
noora.koikkalainen@exelcomposites.com
+358 50 562 6552

Kaikki 2018 2017 2016 2015
25.10.2017 15:00 EET

Exel Compositesin tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2018

Exel Composites Oyj julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2018: ·  Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017: 16.2.2018 noin klo 9:00 ·  Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 9.5.2018 noin klo 9:00 ·  Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 24.7.2018 noin klo 10:00 ·  Liiketoimintakatsaus tam...

25.10.2017 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2017: “Oikaistu liikevoitto lähes kolminkertaistui Q3 2017”

Q3 2017 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 5,9 prosenttia 19,3 miljoonaan euroon (Q3 2016: 18,2). ·  Liikevaihto kasvoi 24,1 prosenttia 20,4 miljoonaan euroon (16,4). ·  Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,6 miljoonaan euroon (0,6) ja oli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (3,6 %). ·  Liiketoiminn...

19.10.2017 15:45 EET

KORJAUS: Exel Composites julkaisee oikaistun puolivuosikatsauksen ajalta tammi–kesäkuu 2017

Exel Composites oikaisee 20.7.2017 julkistetun puolivuosikatsauksensa johtuen tase-eriin korolliset ja korottomat velat liittyvästä luokitteluvirheestä. Korjaus vaikuttaa taseen ja rahavirran eriin, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. Oikaisu ei muuta julkaistua tuloslaskelmaa. Oikaistu puol...

18.10.2017 11:00 EET

Exel Composites Oyj julkaisee tammi – syyskuun 2017 liiketoimintakatsauksen 25.10.2017

Exel Composites Oyj julkaisee tammi – syyskuun 2017 liiketoimintakatsauksensa keskiviikkona 25.10.2017 klo 9:00. Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tiedotustil...

5.10.2017 13:00 EET

Exel Composites Oyj:n nimitystoimikunnan kokoonpano

Exel Compositesin 4.4.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomi...

6.9.2017 09:00 EET

Exel Composites Oyj muuttaa näkymiä vuodelle 2017

Exel Composites muuttaa näkymiään vuodelle 2017 vahvana jatkuneen liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen vuoksi. Päivitetyt näkymät heijastavat myös hankitun Nanjing Jianhui Composite Materialin, JHFRP, konsolidointia konserniin. Uusi näkymä vuodelle 2017 on: ”Exel Composites arvioi, että sekä lii...

20.7.2017 10:00 EET

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017: “Saadut tilaukset, liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi”

Q2 2017 lyhyesti · Saadut tilaukset kasvoivat 15,5 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon (Q2 2016: 20,2). · Liikevaihto kasvoi 17,4 prosenttia 23,2 miljoonaan euroon (19,7). · Oikaistu liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (1,2) eli 7,4 prosenttia liikevaihdosta (5,9 %). · Liiketoiminnasta kertyn...

7.6.2017 12:30 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 7.6.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Danske Bank A/S:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Danske Bank A/S:n omistus on 6.6.2017 tehtyjen osakekaupp...

26.5.2017 09:00 EET

LuxTurrim5G jalkauttaa uuden sukupolventietoverkot kaupungin kaduille – Exel Composites toimittaa komposiittirakenteet tulevaisuuden 5G-älyverkkoon

Nokia Bell Labs -vetoinen monialainen yritysryhmä rakentaa tulevaisuuden älykaupunkia konkreettisesti kunnianhimoisella kolmivuotisella tutkimushankkeella. Nopea ja hyvin suuren tiedonsiirtokapasiteetin 5G-verkko tuodaan käyttäjien ulottuville älykkäiden valaisinpylväiden kautta, mikä mahdollistaa e...

19.5.2017 16:10 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 19.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Handelsbanken Fonder AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan. Handelsbanken Fonder AB:n omistus on 18.5.2017 t...

12.5.2017 15:00 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 12.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan SEB Investment Management AB:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan. SEB Investment Management AB:n omistus on 1...

8.5.2017 12:30 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 8.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Oyj:n omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut 5 prosentin rajan. Nordea Funds Oyj:n omistus on 4.5.2017 tehtyjen osakekau...

4.5.2017 17:45 EET

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Exel Composites Oyj on 4.5.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen Taaleri Oyj:ltä, jonka mukaan sen hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka-rahaston omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosent...

4.5.2017 09:15 EET

Exel Composites Oyj:n ylimmälle johdolle uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Järjestelmä Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän käyttöönotosta Exel Composites Oyj:n ylimmälle johdolle. Järjestelmän tavoitteena on johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen ja siten omistaja-arvon kasvattaminen ...

4.5.2017 09:00 EET

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi – maaliskuu 2017: “Merkittävä liikevoiton parannus”

Q1 2017 lyhyesti ·  Saadut tilaukset kasvoivat 24,7 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (Q1 2016: 18,0). ·  Liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia 20,3 miljoonaan euroon (17,9). ·  Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (0,1) eli 8,2 % liikevaihdosta (0,8 %). ·  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta o...

27.4.2017 09:00 EET

Exel Composites Oyj julkaisee tammi – maaliskuun 2017 liiketoimintakatsauksen 4.5.2017

Exel Composites Oyj julkaisee tammi – maaliskuun 2017 liiketoimintakatsauksensa torstaina 4.5.2017 klo 9:00. Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tiedotustilaisu...

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland