Ympäristö ja laatu

Exel Composites -konsernissa laatu, ympäristö ja turvallisuus ovat olennainen osa johtamista, jonka kehittäminen perustuu toimintapolitiikan pohjalta asetettuihin tavoitteisiin. 

Laatujärjestelmä

Exel Composites -konsernilla on Bureau Veritas Certificationin myöntämä ISO 9001- konsernisertifikaatti, joka kattaa kaikki konsernin yksiköt. Konserni arvioi yksiköiden tehokkuutta yhtenäisillä arviointiperusteilla. Johto seuraa arviointiperusteita ja määrittelee korjaavat toimenpiteet.

Toiminnanohjausjärjestelmä on keskeinen osa laatujärjestelmää. Sillä on merkittävä rooli tiedonkulun hallinnassa liiketoimintaprosessien sisällä ja niiden välillä. Konsernin kaikissa yksiköissä on käytössä yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä.

Ympäristö ja turvallisuus

Bureau Veritas Certification on myöntänyt Exel Composites -konsernin Belgian, Ison-Britannian, Itävallan, Kiinan ja Suomen yksiköille ISO 14001 –ympäristösertifikaatin. Sertifioidun ympäristönhallintajärjestelmän käytäntöjä noudatetaan myös muissa konsernin yksiköissä. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että konsernin kaikki yksiköt sertifioidaan.

Exel Compositesin Belgiassa, Itävallassa ja Suomessa sijaitseville yksiköille myönnettiin työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 –sertifikaatti kesäkuussa 2015. Konsernin Kiinassa sijaitsevalle Nanjingin yksikölle ko. sertifikaatti myönnettiin jo vuonna 2014. Sertifiointiprosessia jatketaan kaikissa konsernin yksiköissä tavoitteena sertifioida konsernin kaikki yksiköt vuoteen 2017 mennessä.

Exel Composites on tunnistanut tärkeät ympäristönäkökohdat ja riskit konsernin kaikissa yksiköissä. Niiden ja lainsäädännöllisten vaatimusten pohjalta on rakennettu ympäristöohjelma. Ympäristönäkökohtia seurataan ja mitataan lähestulkoon kaikissa yksiköissä. Säännölliset auditoinnit ja seuranta ovat tärkeä osa arviointiprosessia tavoitteena jatkuva systemaattinen parantaminen.

Työsuojelu- ja työturvallisuusasiat ovat olennainen osa johtamista, ja niitä arvioidaan erilaisilla indikaattoreilla. Exel Compositesin työturvallisuustyö keskittyy ennen kaikkea ennaltaehkäisevään toimintaan kuten riskiarviointeihin, turvallisuuskoulutuksiin ja sisäisiin ja ulkoisiin arviointeihin. Kaikissa yksiköissä on turvallisuusorganisaatio, jonka vastuut on määritelty.

Konserni kiinnittää edelleen erityistä huomiota kansallisten ja kansainvälisten lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseen ja turvallisen ympäristön turvaamiseen työntekijöillemme ja naapurustolle kaikissa yksiköissämme.

Exel Compositesilla on merkittävä rooli erilaisissa teollisuusyhdistyksissä kuten EuCIA:ssa (European Composites Industry Association). Näin varmistamme sen, että hallussamme on viimeisin tieto ympäristöasioissa mukaan lukien ympäristöteknologian uutuudet ja uudet määräykset.

Exel Composites on sitoutunut hyödyntämään komposiittijätteitä. Komposiittijäte kierrätetään aina kun se on logistisesti mahdollista. Exel Composites osallistuu aktiivisesti komposiittijätteen hyödyntämisprojekteihin ja on olemassa olevien komposiittien kierrätysratkaisujen, kuten CompoCyclen, loppukäyttäjä.

 

Lisää aiheesta:

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201