Visio ja strategia

Visio

Exel Composites on ketterä ja innovatiivinen globaali komposiittiyhtiö, jonka maailmanluokan operaatiot tarjoavat ylivertaisen asiakaskokemuksen.

Strategia 

Yhtiön uusi kasvustrategia keskittyy kasvun nopeuttamiseen Kiinassa, laajentumiseen uusiin sovelluksiin ja markkinasegmentteihin, luomaan aidosti globaalin markkina-aseman sekä kasvamaan uusien teknologioiden avulla.

Kasvua nopeutetaan Kiinassa laajentamalla paikallista myyntiverkostoa, lisäämällä tuotekehitys- ja tuotantokapasiteettia sekä luomalla tarjontaa paikalliselle ’mid-segment ’-markkinalle.

Uusia kasvumahdollisuuksia tarjoavat laajentuminen uusiin sovelluksiin, jatkojalostuksen lisääminen sekä sovellusten paketoiminen ratkaisuksi.

Globaalia markkina-asemaa parannetaan laajentamalla myyntiverkoston kattavuutta sekä lisäämällä toimitus- ja palvelutarjoamaa uusille markkina-alueille, Amerikat mukaan lukien.

Kasvu uusissa teknologioissa  - komposiittiteknologioissa ja jatkojalostuksessa - mahdollistaa paremman asiakaskysyntään vastaamisen.  

Konserni jatkaa maailmanluokan operaatioiden kehittämistä erottuakseen kilpailijoista. Exel Compositesin painopisteitä ovat toimitusvarmuus, tehokkuus ja asiakasodotuksiin vastaaminen sekä oikean laadun ja saatavuuden varmistaminen. Exel Composites keskittyy toiminnassaan turvallisuuteen sekä täyttämään tiukat ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteet. Konserni jatkaa synergioiden hakemista globaalien toimintojensa avulla sekä alueellisten myynti- ja tuotekehitysorganisaatioiden luomista.

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201