Toimitusjohtaja
Riku Kytömäki

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

“Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi”

Vuosi 2017 oli monella tavalla erittäin hyvä vuosi Exel Compositesille. Ilolla voin todeta, että sekä liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvoivat merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Tämä on ennen kaikkea strategisten toimenpiteidemme, tuotannon tehostumisen ja tiukkana jatkuneen kustannuskontrollin ansiota, mutta heijastelee myös yleistä markkinaympäristön elpymistä.

Kaikki markkina-alueemme ja asiakassegmenttimme suoriutuivat hyvin sekä neljännellä vuosineljänneksellä että kahdentoista kuukauden katsauskaudella. Asiakassegmenttien näkökulmasta Teolliset sovellukset jatkoi kasvun ajurina. Myös Rakentaminen & infrastruktuuri-asiakassegmentti kasvoi piristyneiden teollisten investointien ja projektien vauhdittamana merkittävästi. Markkina-alueiden kannalta katsottuna Kiina ja Aasian-Tyynenmeren (APAC) alue vaikutti eniten liikevaihdon kasvuun. Merkittävän orgaanisen kasvun lisäksi huhtikuussa 2017 hankitulla Nanjing Jianhuilla oli tuntuva positiivinen vaikutus APAC-alueen liikevaihtoon. Hankittu liiketoiminta on suoriutunut odotustemme mukaisesti ja on selvästi vahvistanut Exel Compositesin asemaa Kiinassa ja APAC-alueella vuonna 2017. Päämarkkina-alueemme Euroopan liikevaihto jatkoi myös tasaista kasvuaan.

Vuonna 2017 pystyimme merkittävästi parantamaan oikaistua liikevoittoamme kahden peräkkäisen laskuvuoden jälkeen. Tähän vaikuttivat pääasiassa kasvanut liikevaihto avainasiakkailtamme Euroopassa ja tuotannon tehostamistoimet. Lisäksi kohdistetut toimet uusasiakashankinnassa ja uuden liiketoiminnan luomiseksi erityisesti Kiinassa olivat tärkeitä osatekijöitä parantuneen liikevoiton taustalla. APAC-alueella Nanjing Jianhuin yrityskauppa vaikutti positiivisesti sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen. Australian yksikön toiminnan supistaminen saatiin päätökseen vuonna 2017 ja tuotanto lopetettiin. Tämä paransi alueen ja konsernin kokonaiskannattavuutta.

Vuoden 2017 lopussa vahvistimme yleiset strategiset linjauksemme seuraaville kolmelle vuodelle. Tulemme keskittymään enenevässä määrin kasvaviin segmentteihin. Uskomme, että tulevina vuosina kasvua löytyy erityisesti rakennus-, kuljetus-, energia- ja telekommunikaatiosegmenteiltä. Näillä segmenteillä globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen ja vastuullisuus kasvattavat kysyntää vaativille komposiiteille. Tavoitteenamme on hyödyntää näitä trendejä tarjoamalla kysyntään vastaavia, houkuttelevia tuotteita.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland