Toimitusjohtaja
Riku Kytömäki

 

“Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi”

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017

 

Exel Composites Oyj:n vuositilinpäätös 2017

Voin ilolla todeta, että vuosi 2017 oli monella tavalla erittäin hyvä vuosi Exel Compositesille. Sekä liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvoivat merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna ennen kaikkea strategisten toimenpiteidemme, tuotannon tehostumisen ja tiukkana jatkuneen kustannuskontrollin ansiosta, mutta heijastellen myös yleistä markkinaympäristön elpymistä.

Kaikki markkina-alueemme ja asiakassegmenttimme suoriutuivat hyvin vuonna 2017. Asiakassegmenttien näkökulmasta Teolliset sovellukset jatkoi kasvun ajurina. Myös Rakentaminen & infrastruktuuri-asiakassegmentti kasvoi merkittävästi piristyneiden teollisten investointien ja projektien vauhdittamana. Markkina-alueiden kannalta katsottuna, päämarkkina-alueemme Euroopan liikevaihto jatkoi tasaista kasvuaan. Kiina ja Aasian-Tyynenmeren (APAC) alue vaikutti kuitenkin eniten liikevaihdon kasvuun. Merkittävän orgaanisen kasvun lisäksi huhtikuussa 2017 hankitulla Nanjing Jianhuilla oli tuntuva positiivinen vaikutus APAC-alueen liikevaihtoon.

“Oikaistu liikevoittomme vuonna 2017 yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.”

Vuonna 2017 otimme isoja edistysaskeleita strategiamme toteuttamisessa. Tämä johti liikevaihdon nousuun, joka yhdessä tuotannon tehostamistoimien kanssa olivat pääasialliset tekijät yli kaksinkertaistuneen oikaistun liikevoiton taustalla.
Nanjing Jianhuin yrityskauppa oli tärkeä virstanpylväs, ja oli käytännössä osa kaikkia strategisia kasvualoitteitamme – laajentuminen Kiinaan, aidon globaalin markkina-aseman luominen, ja laajentuminen uusiin teknologioihin sekä uusiin sovelluksiin. Yrityskauppa vahvisti selvästi asemaamme Kiinassa ja APAC-alueella ja paransi vientikapasiteettiamme muille markkinoille. Laajensimme tuotantokapasiteettiamme, paikallisen myyntiverkoston kattavuutta sekä paikallista tuotekehitystä. Tuotantokapasiteettimme Kiinassa vastaa nyt asianmukaisesti APAC-alueen kasvavaan komposiittikysyntään. Myös APAC-liiketoiminnan uudelleenorganisointi, Australian yksikön toiminnan onnistunut supistaminen ja tuotannon lopettaminen, sekä uusiasiakashankita ja uusi liiketoiminta erityisesti Kiinassa kaikki vaikuttivat liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden paranemiseen.

“Vuonna 2017 otimme isoja edistysaskeleita strategiamme toteuttamisessa.”

Eri puolilla konsernia laajensimme myös teknologista osaamistamme tuotesuunnittelussa ja komposiittituotannossa mm. vahvistamalla tuotekehitysorganisaatiota, kehittämällä vaativia laminaattituotteita sekä valmistamalla pitkäkuituisia hiilikuitutuotteita. Aktiivista kehitystyötä tehtiin myös uusiin sovelluksiin laajentumisen saralla, joka johti kasvuun ns. keskisegmentissä. Exel on myös lisännyt jatkoprosessointikapasiteettiaan mm. CNC-koneistuksessa.

Vuoden 2017 lopussa vahvistimme yleisen strategisen suuntamme kolmelle vuodelle eteenpäin. Lähitulevaisuudessa tulemme keskittymään enenevässä määrin nopeasti kasvaviin segmentteihin. Uskomme, että tulevina vuosina kasvua löytyy erityisesti rakennus-, kuljetus-, energia- ja telekommunikaatiosegmenteiltä. Näillä segmenteillä globaalit megatrendit kuten kaupungistuminen ja vastuullisuus kasvattavat vaativien komposiittien kysyntää. Kasvavat vaatimukset energiatehokkuudelle, enenevä tarve ruostumattomille sovelluksille ja digitalisaation myötä kasvavat vaatimukset tietoliikenneverkoille tarkoittavat, että tulevaisuudessa materiaalivalinnalla tulee olemaan suurempi merkitys kuin koskaan ennen. Tavoitteenamme on hyödyntää näitä trendejä ja komposiittiosaamistamme tarjoamalla kysyntään vastaavia, houkuttelevia tuotteita. Tulemme jatkamaan johtavan aseman luomista Kiinassa ja laajentamaan globaalia kattavuuttamme, niin orgaanisesti kuin mahdollisten yritysostojenkin myötä. Kasvu keskisegmentissä on niin ikään meille strategisesti tärkeää, sillä näiden tuotteiden korkeammat volyymit vaikuttavat positiivisesti liikevoittoon ja laajentavat asiakaskuntaa.

”Lähitulevaisuudessa tulemme keskittymään enenevässä määrin nopeasti kasvaviin segmentteihin, kuten rakennus-, kuljetus-, energia- ja telekommunikaatiosegmentteihin."

Ylivoimaisen asiakaskokemuksen tarjoaminen ja maailmanluokan operaatiot ovat meille tärkeitä tapoja erottautua kilpailijoistamme myös tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että pyrimme olemaan nopeita, joustavia ja responsiivisiä kaikkialla organisaatiossamme. Yritysarvomme – asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja rehellisyys, One Exel, ihmiset ja innovaatio – toimivat kehyksenä viedessämme Exeliä seuraavalle tasolle.

Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni ja arvostukseni kaikille Exel Compositesin työntekijöille heidän sitoutuneisuudestaan ja ahkeruudestaan – me kaikki voimme olla erittäin tyytyväisiä vuoden 2017 saavutuksiimme. Kiitos myös mitä parhaimmille asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä osakkeenomistajillemme. Tehkäämme vuodesta 2018 yhtä hyvä – ja vielä parempi!
 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland