Toimitusjohtaja
Riku Kytömäki

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2017

“Saadut tilaukset, liikevaihto ja liikevoitto paranivat merkittävästi”

 

Vuoden 2017 ensimmäisellä puolivuosikaudella saadut tilaukset, liikevaihto ja liikevoitto jatkoivat positiivista kehitystään. Toisen vuosineljänneksen kaksinumeroinen liikevaihdon kasvuprosentti oli pääasiassa uusien asiakkaiden tuoman volyymikasvun seurausta, siinä missä yleinen markkinaympäristön elpyminen tuki kasvua. Lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen vahva tilauskertymä ja –kanta pohjustivat omalta osaltaan vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon merkittävää liikevaihdon kasvua.

Teolliset sovellukset-asiakassegmentti oli tälläkin katsauskaudella volyymikasvun ajuri. Uusasiakashankintaan kohdistetut toimenpiteet erityisesti keskisegmentissä ovat edelleen tuottaneet tulosta. Alhaisemmasta katerakenteesta huolimatta keskisegmentin tuotteiden korkeammat volyymit vaikuttivat positiivisesti liikevoittoon.

Alueellisesti katsottuna Aasia ja erityisesti Kiina olivat liikevaihdon kasvun taustalla vuoden ensimmäisellä puolivuosikaudella. Volyymikasvu oli pääasiassa orgaanista ja vain osittain tuoreen yritysoston (Nanjing Jianhui Composite Material, JHFRP) seurausta. Myös Euroopassa liikevaihto on kehittynyt hyvin ja kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Tärkeimpiä tekijöitä yhä parantuneen liikevoiton taustalla olivat merkittävästi korkeampi liikevaihto sekä alhaisempi kustannustaso. Kustannustasomme on yleisesti ottaen alhaisempi vuoden 2016 kustannussäästöohjelmien ansiosta. Tuotannon tehokkuuden parantamistoimenpiteet, mukaan lukien Australian toiminnan supistaminen, ovat myös osaltaan vaikuttaneet kannattavuuden parantumiseen. Toiminnan supistaminen Australiassa etenee suunnitelman mukaisesti ja arvioimme tuotannon yksikössä loppuvan vuoden loppuun mennessä.

Nanjing Jianhuin yrityskauppa saatiin onnistuneesti päätökseen huhtikuussa 2017 ja liiketoiminta on konsolidoitu konsernin kirjanpitoon 1.5.2017 alkaen. Integrointiprosessi etenee suunnitellusti. Kauppa on tärkeä osa kasvustrategiaamme Kiinassa ja vahvistaa markkina-asemaamme paikallisesti sekä parantaa vientikapasiteettiamme muille markkinoille.

Yhteenvetona, vuoden 2017 ensimmäinen puolivuosi kertoo hyvästä kasvusta tärkeimmissä segmenteissämme ja yhä jatkuvasta tiukasta kustannusten kontrolloinnista.

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201