Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat merkittävät tekijät

Exel Compositesin pääasialliset kannattavuuteen vaikuttavat kustannuserät ovat:

Tuloverot

Vuonna 2017 maksettiin tuloveroina 0,7 miljoonaa euroa (0,4).

Valuuttakurssit

Exel Compositesin toimintavaluutta on euro. Muita konsernin päävaluuttoja ovat AUD (Australia), GBP (Iso-Britannia), RMB (Kiina), SEK (Ruotsi), USD (USA) ja HKD (Hong Kong).

Vuonna 2017 valuuttakurssivaikutukset liikevaihtoon olivat -1,0 prosenttia.

Velkarakenne ja sopimukset

Konsernin korkoriski liittyy lähinnä konsernin lainoihin. Yhden prosenttiyksikön muutos korkokannassa vaikuttaa vuoden 2017 lopun tilanteen mukaan 164 tuhatta euroa tulokseen (102 tuhatta euroa vuonna 2016).
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland