Avainluvut

 

Tuhatta euroa   2016 2015 2014 2013 2012
Saadut tilaukset 74 778 83 374 82 327 69 784 73 842
Tilauskanta 1) 16 702 15 348 12 833 10 458 10 516
Liikevaihto 73 079 80 196 79 253 69,290 75 998
Liikevoitto 649 4 414 8 887 4 843 3 399
% liikevaihdosta 0,9 5,5 11,2 7,0 4,5
Oikaistu liikevoitto 2) 2 621 4 770 9 400 5 500 5 900
% liikevaihdosta 3,6 5,9 11,8 8,0 7,8
Katsauskauden tulos 198 2 844 5 702 3 080 2 031
Nettorahavirta 3 129 3 385 10 679 7 788 8 193
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,7 12,0 25,2 13,0 8,4
Velkaantumisaste, % 12,2 2,0 -8,7 15,0 -3,4
 
Tulos/osake, euroa 0,02 0,24 0,48 0,26 0,17
Oma pääoma/osake, euroa 2,3 2,6 2,5 1,9 2,6
Osinko/osake, euroa 0,1 0,2 0,2 0.0 3) 0,3
Hinta/voitto (P/E) 301,4 27,3 17,5 22,2 34,6
P/B-luku 2,21 2,53 3,36 2,99 2,23
 
Henkilöstö keskimäärin   479 498 433 427 431

1) Tilanne katsauskauden lopussa.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201