Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava osuutensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun se saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % tai 66,7 % kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä (liputusraja).

 

Liputusilmoitukset pyydetään lähettämään osoitteella

investor@exelcomposites.com

 

Liputusilmoituksia koskevissa asioissa pyydämme lisäksi olemaan yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

 


Päivitetty: 10.2.2017

10.02.2017
Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

02.11.2016
Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

20.05.2015
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Evli Pankki Oyj:n välillinen omistus Exel Composites Oyj:ssä on alittanut 5 prosentin rajan

13.03.2015
Liputusilmoitus: Swedbank Robur Fonder AB:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

10.06.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

10.06.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

10.06.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB myynyt kaikki omistamansa Exel Composites Oyj:n osakkeet

08.05.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordea Funds Oy:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

07.05.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myynyt kaikki omistamansa Exel Composites Oyj:n osakkeet

14.02.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Lannebo Fonder AB:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

13.02.2014
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB on vähentänyt omistustaan Exel Composites Oyj:ssä

25.11.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: SEB Asset Management S.A:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan

25.11.2013
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB on vähentänyt omistustaan Exel Composites Oyj:ssä

20.05.2011
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

08.12.2009
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus

09.01.2009
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201