Tilintarkastus

 

Yhtiöllä on varsinaisen yhtiökokouksen valitsema yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 
Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä läpi vuoden on todistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Ulkomaiset tytäryhtiöt kuuluvat vuosittaisen tilintarkastusohjelman piiriin.
 
Hallitus tapaa tilintarkastajaa vähintään kerran vuodessa.

Lisäksi tilintarkastaja suorittaa tilikauden aikana valvontatilintarkastusta harkintansa ja yhtiön kanssa sovitun käytännön mukaisesti.

 


 

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. Vuonna 2015 konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat 190 (163) tuhatta euroa. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia palveluja ostettiin 123 (51) tuhannella eurolla.

Exel Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 20 7541 200, Fax +358 20 7541 201