Haemme Joensuun tehtaalle

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

Exel Composites Oyj tarjoaa useita kesätyöpaikkoja kesällä 2018. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä sekä mahdollisuuden tutustua monipuoliseen toimialaamme ja Exel Composites Oyj:hin työnantajana.

Avoinna olevat tehtävät

1. Tuotannon linjaoperaattori (useampi tehtävä)

 • Työtehtävänä on käyttää pultruusiolinjaa. Pultruusio, eli suulakeveto on ekstruusion kaltainen jatkuvatoiminen komposiittiprofiilien valmistusmenetelmä. Prosessilla valmistetaan pääasiassa lasikuitu- tai hiilikuituisia komposiittiprofiileja erilaisiin teollisuustarpeisiin
 • Tehtävän alussa on noin 2-4 viikon pituinen perehdytysjakso, jonka jälkeen kesätyöntekijä pystyy toimimaan pultruusiolinjan ylläpitotehtävissä ja huolehtimaan tarvittavista laadunvalvontatehtävistä.
 • Perehdytysjaksolla opetetaan perusteet materiaaleista sekä työturvallisuudesta koneiden ja laitteiden kanssa sekä kemikaaliturvallisuudesta.
 • Työ vaatii koneiden ja laitteiden toiminnan omaksumista sekä oma-aloitteisuuttaa oman tehtäväalueen ylläpidossa ja kehittämisessä sekä kommunikointikykyä vuorojen välisessä tiedonvaihdossa. Huolellisuus ja turvallisuusmääräysten noudattaminen on tärkeää. Työ on 3-vuorotyötä.
 • Lisätietoa tehtävistä antaa Tero Tevana puh. +358 50 430 6092, tero.tevana@exelcomposites.com

2. Kokoonpanontyöntekijä (useampi tehtävä)

 • Tehtävä sijoittuu komposiittisten mastojen tai teleskooppien kokoonpanotehtäviin. Kokoonpano-osastollamme on useita työtehtäviä ja osa-alueita. Kokoonpano-osastomme työt sisältävät mm. komponenttien tarkastuksia, liimausta ja työstöjä. Lisäksi tietyillä osastoilla on hallittava erilaisia kokoonpanolaitteita. Työ on kuitenkin pääosin manuaalista kokoonpanoa. Työ on 2-vuorotyötä.
 • Lisätietoa tehtävistä antaa Mika Laasonen puh. +358 44 978 1862,  mika.laasonen@exelcomposites.com

Lisäksi meillä on mahdollisesti tarjolla tehtäviä liittyen kesälomien sijaistamisiin oheisissa tehtävänimikkeissä:

3. Varastotyöntekijä

4. Pakkaaja

5. Laaduntarkastus

6. Jälkityöstöt tai CNC koneistus

Lisätietoja tehtävistä antaa Tero Tevana puh. +358 50 430 6092, tero.tevana@exelcomposites.com

Odotamme sinulta:

 • tehtävään soveltuvaa opisto- tai ammattikorkeakoulun opintoja (alan opiskelijat tai alalle aikovat henkilöt). Koulutustaustasi voi olla mm. tekniikan, tuotannon, kemian tai talouden parista
 • sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • reipasta otetta työntekoon, yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme myös kykyä toimia itsenäisesti.
 • monipuolista ongelmanratkaisu- ja organisointikykyä, joustavuutta sekä kykyä pitää monia lankoja käsissäsi nopeatempoisessa ympäristössä. Osa kesätyöpaikoista edellyttää valmiutta vuorotyöhön

Merkitse sähköpostiviestin otsikkokenttään ne tehtävät, joista olet kiinnostunut. Käsittelemme hakemuksia ja valitsemme kesätyöntekijöitä tarjolla oleviin tehtäviin mahdollisesti jo hakuajan kuluessa, joten hakemus kannattaa jättää mahdollisimman pian.
Lähetä ansioluettelosi ja hakemuksesi palkkatoivomuksineen viimeistään 28.2.2018 osoitteeseen jobs.fi@exelcomposites.com. Lisää sähköpostiviestin aihekenttään avoinna oleva tehtävä, jota haet.

Työharjoittelu ja opinnäytetyöt

Tarjoamme liiketalouden ja tekniikan opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa opintoihin liittyvä työharjoittelu sekä tarjoamme opinnäytetyöaiheita mm. seuraavissa funktioissa:

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland